PRODUCTES > ROSCADORS
ROSCADOR AMB COMPENSACIÓ DEL PAS DE LA ROSCA COMBINAT: COMPRESSIÓ+TRACCIÓ - NOMÉS TRACCIÓ.
Subjecció amb Pinces 6499 (ER) i refrigerant per l'interior

El roscador MEXIN 610 és un producte dissenyat per als treballs de roscat més intensius. Amb aquest model es pot compensar el possible desajust de l'avanç del cargol en l'operació de roscat. Disposa de les funcions de tracció i de compressió, adaptant-se sempre al fil de la rosca.

A més, i d'una forma molt simple, es pot anul·lar la compressió (C) amb un sol gir de l'anell (A), d'aquesta manera només queda la compensació a la tracció (T) assegurant la profunditat de la rosca en 0,1mm.


El roscador MEXIN 610 te una gran versatilitat, la subjecció de l'eina és mitjançant pinces 6499 (ER)

El roscador MEXIN 610 permet la refrigeració per l'interior del portaeines cap a la pinça o directament cap al mascle.
Amb les pinces Ref. 80.494 (estàndard) o amb la Ref. 80.498 amb quadradet d'arrossegament, el refrigerant surt per les ranures de la pinça, arribant regularment al mascle. Amb les pinces 80.497 estanques podem dirigir el refrigerant cap a l'interior del mascle, aconseguint així la refrigeració més eficient possible.