MEXIN TOOLING> AVÍS LEGAL
MEXIN TOOLING, S.L., inscrita al R.M. de Barcelona, Full Núm. 128, Tom 40144, inscripció 1ª, Full B-361819, data 14-1-2008, amb NIF ESB-64737950, posa a disposició a la seva web www.mexintooling.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.