PRODUCTES > HIGH TORQUE
PORTAPINCES 457: PORTAPINCES DE GRAN FORÇA DE SUBJECCIÓ PER A PINCES DIN 6499 (ER)
El portapinces MEXIN 457 actualment és la millor alternativa als sistemes per deformació o hidràulics.
A través d'elements mecànics s'aconsegueix un desplaçament axial (frontal) de la pinça contra la femella.

D'aquesta manera es suprimeix l'esforç radial i de torsió que suporten les pinces en la majoria de portapinces que hi ha al mercat.Avantatges:
  - Eliminació de tensions radials i de torsió a les pinces.
  - Gran força de subjecció de l'eina>300Nm en un Ø de 20 mm. amb una força de serratge de 12 Nm. a la clau.
- Utilització de pinces DIN 6499 (ER), la qual cosa permet gran varietat d' usos.
  - Gràcies al seu disseny hem pogut reduïr el volum del cos, amb la qual cosa s'obté una major estabilitat.


El portapinces MEXIN 457 permet la refrigeració pel seu interior en les formes AD+B.
Per utilitzar una eina amb una refrigeració per l'interior utilitzar la pinça ref. 80.497 (estanca).
 

 

COL·LOCADOR / EXTRACTOR DE PINCES DIN 6499 (ER)


 
Aquesta eina simple li permet col.locar i extreure pinces DIN 6499 (ER) amb molta facilitat de la femella del portapinces.

És especialment útil per a les pinces de gran diàmetre.