EMPRESA > EQUILIBRAT
 
MÀQUINA D'EQUILIBRAT

S'equilibren cons fins a una tolerància de G-2,5
segons la norma ISO 1940 i fins a 30.000 r.p.m
a un o dos plans.